Jönköping
Graniten 2

Jönköping
Graniten 2

Jönköping
Graniten 2

Västra Storgatan 1

Fastighet Graniten 2
Stad Jönköping
Adress Västra Storgatan 1
Areal 548 kvm
Lokalyta 2 248 kvm
Certifieringsnivå