Västerhuset i ständig förändring

Västerhuset försöker alltid ligga steget före. Vi gillar förändring och försöker att utveckla nya idéer och verksamheter. Vi lägger stor vikt på hållbarhet och energimässigt kloka lösningar.

 

 

Se våra pågående projekt!

Våra olika projekt